Etkin Yönet

OHSAS 18001 İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Danışmanlık Sürecini Nasıl Gerçekleştiriyoruz? (Görmek için tıklayınız)

Sorun

  • Rutin ve rutin olmayan faaliyetler sırasında ortaya çıkan iş güvenliği uygulamalarında problemler,
  • Yasal gerekliliklerin takip edilmesi ve yerine getirilmesi  sırasında oluşan zorluklar,
  • İş kazaları sonucunda meydana gelen maddi ve manevi sorunlar,
  • Firmanın iş güvenliği bilinci yok. Kurumsal imajı açısından eksiklik var.
  • İş görüşmelerinde iş güvenliği yönetim sistemin varlığı sorgulanıyor ve benzer sorunlar....

Çözüm

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı-iş güvenliği riskleri oluşmadan önce önlersiniz. Yasal gereklilikleri güncel olarak takip edip  zamanda  uygulamalarla yaptırımlardan ve ek maliyetlerden kurtulursunuz. İşlerinizi yaparken kise yaralanmaz veya ölmez. Kurumsal imajınızda iş sağlığı ve iş güvenliği sorumluluk bakış açısı ve vizyonu yer alır. Çalışanların motivasyonu artar...

Üretim İşletmesi Örnek Olay…

Metal parçalarının bulunduğu bir atölyede atölye şefi iş güvenliği ayakkabısı kullanmamaktadır. Metal bir blok ayağı üzerine düşerek  atöyle şefinin yaralanmasına neden olmuştur.

Kayıplar:

Atölye şefi yaralanmanın etkisiyle iş göremez duruma gelmiştir. İşleri organize eden kişi olduğunda iş planında aksamalar meydana gelmeye başlamıştır. Devlet tarafından iş güvenliği önlemi alınmadığı için firmaya cezai yaptırım uygulanmıştır. Firmanın faaliyetleri kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Atölye şefinin ailesi bu konudan etkilenmiş ve tüm personelin motivasyonu düşmüştür. Bu tablo daha da kötü biçimde ilerleyebilir...

Çözüm:

Yasal mevzuatın takibi için bir süreç tanımlamak veya var olan sürece ilave etmek. Görev tanımı oluşturmak ve iş güvenliği risk değerlendirme planı sonrasında bütün riskleri önlemek. Yasaların takibi için abonelikler yapmak vbg...